Rijksmonument Makkum

Rijksmonument Makkum

Het rijksmonument Vallaat 10 is voorzien van een volledig geïsoleerd dak met 6 flinke dakramen, nieuwe dakkapellen en ook de schoorsteen is weer in ere hersteld. Voor dit prachtig rijksmonument in Makkum hebben wij de omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure verzorgt. Daarnaast hebben wij het overleg met de belastingdienst (aftrekposten!) gevoerd.

Revit tekenwerk voor Belgisch theater

De Roma dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Van 1982 tot 2002 bleef het Belgische theater gesloten en stond het hele gebouw te verkommeren. Een groep vrijwilligers blies er vervolgens nieuw leven in en zorgde voor een eerste restauratie, maar het gebrek aan investeringen en onderhoud in de decennia voordien bleef voelbaar. Daarom is het gebouw deze zomer aan de binnen- en buitenkant grondig aangepakt.

de_roma_voor

Driedimensionaal in BIM
Ook de 86 jaar oude houten vloer van het balkon, inclusief 442 zetels, moest vervangen worden. Opdrachtgever VZW de Roma gaf DMT architecten alle ruimte bij het ontwerp, maar er was één belangrijke eis. De culturele activiteiten mochten maar een zeer minimale periode worden stopgezet.

Kerto-tribune-concept
Architect Dany Depuydt wist dat er in Nederland diverse (complexe) tribunes gebouwd waren met het Kerto-tribune-concept van houtproducent Metsä Wood. Voordeel van dit systeem is dat er met een homogene opbouw van de op- en aantreden wordt gewerkt en door de hoge mate van prefabricage snel een zaal voorzien kan worden van de basisconstructie. Alles wordt driedimensionaal in BIM uitgetekend, fabrieksmatig met een CNC op maat gemaakt.

Tekenwerk in Revit
revitBijzonder aan dit project is dat de oude constructie 3D is in gescand en getekend in een point cloud. Vervolgens is de complete tribune uitgewerkt in Revit (door Mark de Witte Bouwadvies en Ontwerp). Dit met als doel om het nieuwe ontwerp van de tribune feilloos te kunnen voorbereiden, produceren en efficiënt zonder verspilling van materialen en tijd te monteren.

Kerk Oosterwierum

Kerk Oosterwierum

Voor

Door fusies met de kerkelijke gemeente Britswert en Wiuwert werd het kerkgebouw in Easterwierrum overbodig. Na de verkoop is het verbouwd tot vakantie verblijf.

Eindresultaat

De kerkzaal ademt nog de "oude" kerksfeer. Gecombineerd met een moderne aanbouw (waar slaapkamers en een badkamer zijn gerealiseerd) en interieur indeling geeft dit een mooi contrast.
Theater “De Roma” in België

Theater “De Roma” in België

Voor

De Roma dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Van 1982 tot 2002 bleef het Belgische theater gesloten en stond het hele gebouw te verpauperen.

Tijdens

De 86 jaar oude houten vloer van het balkon, inclusief 442 zetels, moest vervangen worden.

Pre-fab

Alles wordt driedimensionaal in BIM uitgetekend, fabrieksmatig met een CNC op maat gemaakt.

Eindresultaat

Bijzonder aan dit project is dat de oude constructie 3D is in gescand en getekend in een point cloud. Vervolgens is de complete tribune uitgewerkt in Revit. Dit met als doel om het nieuwe ontwerp van de tribune feilloos te kunnen voorbereiden, produceren en efficiënt zonder verspilling van materialen en tijd te monteren.
Verbouw woning in Witmarsum

Verbouw woning in Witmarsum

Voor

Uitbreiding en meer wooncomfort, waren de wensen van de klant. Een laag aangebouwde garage wordt bij de woning getrokken.

Tijdens

De werkzaamheden gaan tijdens de wintermaanden gewoon door. De structuur wordt al goed zichtbaar.

Eindresultaat

Het nieuwe en bestaande metselwerk is wit geschilderd waardoor het een geheel is geworden.