Visie

Betrokkenheid
De kracht van Bouwadviesburo Mark de Witte is betrokkenheid en enthousiasme. Daarnaast is het voordeel van onze platte organisatie dat we op meerdere fronten onze kennis kunnen combineren. Als voorbeeld kunnen we daarin noemen de brandpreventie. Door onze kennis op het gebied van bouwkosten zijn we in staat de meest economische oplossing te adviseren.

Korte lijnen
Korte lijnen, resultaatgerichte dienstverlening en optimale afstemming van onze inzet volgens uw specifieke wensen. Middels heldere berichtgeving stellen wij u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen. Complete, betrouwbare dienstverlening door bundeling van vakkennis, praktische ervaring en flexibiliteit.

Intermediair
Hoe complex of grootschalig uw plannen ook zijn, u heeft te maken met één vaste contactpersoon en dat schept duidelijkheid. Eén professionele intermediair tussen u en de overige partijen die deskundigheid en specialistische kennis combineert met jarenlange praktijkervaring in de bouwwereld.

Ontwerp

Dynamisch proces


Ontwerpen is een dynamisch proces, maar richt zich niet zoals velen denken tot alleen de stijl of vormgeving van een bouwwerk. Twee essentieële onderdelen binnen een ontwerp zijn logistiek en efficiency. Daarom is nauw overleg met de uiteindelijke gebruiker (veelal opdrachtgever) van groot belang. Het is noodzakelijk te weten hoe de organisatie van een bedrijf of van een gezin werkt en leeft.  Ook het vaststellen van het budget is hier een onderdeel van. Vanuit een voorlopige ontwerp wordt uiteindelijk gewerkt tot een definitief ontwerp.

Bouwkundig tekenwerk

Gebruik makend van de modernste software voeren we allerhande bouwkundig tekenwerk uit. Het tekenwerk is zeer divers, het betreft 3D presentatietekeningen tot volledige uitgewerkte werktekeningen. Veel tekenwerk wordt ook uitgevoerd voor aannemers en onderaannemers.

Vergunningsaanvragen

Door het opstellen van indieningvereisten heeft de overheid het aanvragen van een vergunning verheven tot een specialisme. Vandaag de dag wordt de aanvrager verzocht tekeningen in te leveren met uitgewerkte doorsneden, aangevuld met detailtekeningen en bouwfysische berekeningen. De gemeente toetst het bouwplan aan het bestemmingsplan, legt het bouwplan voor aan de wel- standscommissie en toetst het bouwplan aan het bouwbesluit. De brandweer toetst het bouwplan aan de brandpreventie eisen. Door het volgen van cursussen, het volgen van seminars en simpelweg lezen van vakliteratuur houden wij onze kennis actueel. Hierdoor zijn we in staat om kostenbesparende, efficiënte oplossingen aan te dragen.

Bouwkosten

Iedereen heeft te maken met een budget, groot of klein. Dus zijn de te verwachten kosten zeker van belang als u uw wensen wilt omzetten naar een bouwwerk. Een duidelijke raming van de kosten, of een sluitende begroting waarbij zoveel mogelijk hindernissen in beeld gebracht worden, met de daarbij behorende kosten. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij de realisatie van uw project.

Bouwadviesburo Mark de Witte zet duidelijk, helder en overzichtelijk uiteen welke kosten u kunt verwachten. Voor de zakelijke markt bestaat de mogelijkheid tot het opstellen van een kostenraming in een VO of DO stadium voor projectontwikkeling of een inschrijfbegroting voor aanbestedingen.

We maken gebruik van IBIS TRAD en noemen enkele toepassingen: Inschrijfbegrotingen, Directiebegrotingen, Toetsing begrotingen en offertes, Elementenramingen, Kostenanalyses, Investeringsopzet, Kostenbewaking, Exploitatiekosten, Onderhoudskosten en Prijsonderhandeling.

Bouwmanagement

DeWitte-helm

Onafhankelijk toezicht en advies is een must bij de realisatie van een bouwproject, de kwaliteit van de uitvoering wordt hierdoor immers bepaald.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzorgen van de aanbesteding van diverse offertes, het voeren van het prijsoverleg met de (neven)aannemers en het beoordelen van eventuele alternatieve aanbiedingen.
Maar denk ook aan het geven van orders en aanwijzingen omtrent de werkuitvoering en het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd aan de hand van de door de aannemer(s) op te stellen werkplannen.

Verder signaleren we afwijkingen en bewaken we het meer- en minderwerk of geven invulling aan de eventuele stelposten.
Met een gedegen bouwmanagement kommen we niet voor verassingen te staan.

Team

ing. Mark de Witte
Meriam Morrien
Rinze Postma
ing. Mark de Witte

ing. Mark de Witte

Bevlogen aanspreekpunt

Meriam Morrien

Meriam Morrien

Office Manager

Rinze Postma

Rinze Postma

Calculatie en Werkvoorbereiding

Contact

Adres

Bleekstraat 5,
8754 CK Makkum

Telefoon

0515 233406

email

info@markdewitte.nl

Website

markdewitte.nl